Idejni projekt sastoji se od nacrta i dokumenata koji elaboriraju sam koncept te predstavljaju bazu za pripremu tehničkih rješenja izrade građevinskih objekata.

Na osnovu idejnog projekta izdaju se ujedno rješenja o građenju, lokacijska dozvola u skladu s kojom se izdaje građevinska dozvola.

Sadržaj idejnog projekta ovisi o vrsti građevine tako da može sadržavati nacrte, izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine, tehnički opis kao i podatke raznih istražnih radova , rješenja o stabilnosti, način priključenja na vodu, odvodnju, okolne prometnice…

Idejni projekt, zajedno sa svim rješenjima i dozvolama, dužan je trajno čuvati investitor.

U našem projektnom birou izrađuje se projektna dokumentacija za potrebe naših izvedbenih projekata, ali i za tržište.