gradnja-krk

Apartmanske zgrade

Mjesto: otok Krk

Dva stambena objekata iste kvalitete i kvadrature postavljena u zrcalnoj simetriji. Svaki objekt sadrži 6 apartmana koji su u individualnom privatnom vlasništvu. Objekti su rađeni klasičnim materijalima poštujući aktualne standarde. Izvršeno je etažiranje kao i sve potrebne pripreme za tehnički pregled te popratne dozvole.